Kemp 2017 - bližší informace


V záložce Naše akce naleznete dokument .PDF, který obsahuje mimo jiné zdravotní dokumentaci, kterou je potřeba do začátku kempu vyplnit a poslat. Dále dokument obsahuje rozdělení hráčů a hráček do skupin