Basketbal do škol


Starostův pohár v Baby basketbalu

V pátek 2. března uspořádal Slavoj BK Litoměřice turnaj pro první stupeň základních škol v basketbalu pro nejmenší. Turnaj byl součástí nového projektu pro rozvoj členské základny našeho klubu. Kromě již existujících projektů Basketbalu do školek, Basketbalového kroužku a Basketbalové přípravky tak vznikl nový projekt s názvem Basketbal do škol.

Turnaje se hrál pod záštitou starosty města Litoměřic Mgr. Ladislava Chlupáče. Pan starosta byl na akci přítomen a při slavnostním vyhlášení vítězů předal všem školám pohár podle jejich umístění. Při závěrečné řeči vzpomenul na svá basketbalová léta v našem klubu, pochválil hráče a hráčky za předvedené výkony a popřál všem účastníkům mnoho úspěchů v počátcích jejich basketbalové kariéry.

Samotný turnaj se skládal z šesti utkání, kdy proti sobě hrály školy systémem každý s každým. Utkání se skládalo ze čtyř částí. První část byla dovednostní, a školy soutěžily v různých štafetách s míčem. Druhá část byla střelba na koš. Třetí a čtvrtou část tvořili utkání mladších a starších dětí, kdy se hrálo 4 na 4. Nejúspěšnější byla nakonec ZŠ Havlíčkova, ale basketbalovou zdatnost prokázaly všechny zúčastněné školy.

Děkujeme panu starostovi, všem školám (ZŠ Masarykova, ZŠ Havlíčkova, ZŠ U Stadionu, ZŠ Terezín) a České basketbalové federaci za účast a podporu při tomto turnaji.

Turnaje se zúčastnilo přibližně 50 chlapců a dívek.