Příspěvky a zdravotní prohlídky


Platba příspěvků pro sezónu 2018/2019 :

Členské příspěvky pro nadcházející sezónu se budou platit výhradně

cestou bankovního účtu. Příspěvky se týkají všech hráčů basketbalového

klubu.

Výše příspěvků je stanovena podle náročnosti soutěže, kterou týmy hrají.

Výše příspěvků :

"A" tým - 4000,- Kč

"B" tým - 3600,- Kč

"C" tým - 2000,- Kč

U14, U15, U17, U19 - 4000,- Kč

U13, U12, U11 - 3000,- Kč

U10 a mladší - 0

Provedení platby : číslo účtu - 107 - 3254880267/0100

Do kolonky sdělení plátci napište kategorii plátce U11 - U19, muži C - B

- A - jméno a příjmení hráče

Po dohodě s trenérem lze platbu rozdělit na dvě poloviny.

Termín platby :

první splátka - nejpozději do 31.10.2018

druhá splátka - nejpozději do 28.2.2019

Jako doklad k provedení platby slouží výpis z bankovního účtu

odesilatele a výpis z bankovního účtu příjemce.

V případě platby cestou fakturace od některých zaměstnavatelů, vystavíme

fakturu s požadovaným textem.

Zdravotní prohlídky hráčů :

Rodiče všech dětí do kategorie U 13 odevzdají panu Rudolfu Šotnarovi do

30.9.2018 lékařskou zprávu o provedené zdravotní prohlídce hráče od

obvodního dětského lékaře.

Hráči kategorií U14 - U19 budou mít zajištěnu lékařskou prohlídku

sportovním lékařem v Ústí nad Labem.

Dospělí hráči si zajistí zdravotní prohlídku samostatně. Do zahájení

sezóny - 21.9.2018, nesmí být v klubu žádný hráč, který nebude mít

platnou zdravotní prohlídku!!!