Fandíme náhradním rodinám

Litoměřickým sportem pro dobrou věc je charitativní sbírka pro Centrum pro náhradní rodinnou péči, o.p.s., která sídlí v Litoměřicích. Dne 19.12.2018 od 19:00 budou hrát litoměřičtí basketbalisté domácí utkání, při kterém bude zároveň probíhat sbírka pro podporu dětí v náhradní rodinné péči.

Průběh akce: Před a během zápasu bude vchodu do haly umístěn stánek

s kasičkou Centra pro náhradní rodinnou péči, do kterých můžete přispět libovolný příspěvek.

Na místě budou připravené boxy, do kterých můžete přispět jakoukoliv školní pomůckou nebo zdravou sportovní svačinkou, které budou do posledního kusu předány dětem.

Již nyní můžete přispět na sbírkový účet Centra pro náhradní rodinnou péči, o.p.s:

Sbírkový účet: 107-5420340207/0100, VS: 19122018

VÝTĚŽEK SBÍRKY: Z výtěžku sbírky uhradíme výlety a volnočasové aktivity pro děti v NRP v rámci dětských klubů – ZEJMÉNA SPORT, doučování dětí v NRP, odbornou psychologickou pomoc dětem, víkendové vzdělávací pobyty pro rodiny s dětmi v NRP, programy pro děti na víkendových pobytech, individuální potřeby konkrétních dětí v NRP (materiální a finanční pomoc).

O Centru pro náhradní rodinnou péči, o.p.s.:

KDO JSME

 • Nezisková organizace působící v oblasti náhradní rodinné péče v rámci Ústeckého kraje a pověřených měst od roku 2006.

POSLÁNÍ

 • Pomáháme dětem vyrůstajícím v náhradní rodině prožít plnohodnotné dětství a posilujeme jejich šance uspět v životě.

CÍLOVÁ SKUPINA

 • Osoby pečující – do této skupiny jsou zahrnuti pěstouni, poručníci, osvojitelé, osoby v evidenci (pěstouni, kteří čekají na svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu).

 • Všechny děti vyrůstající v náhradní rodinné péči a biologické děti pečujících osob

 • Zájemci a žadatelé o náhradní rodinnou péči, ti kteří se chtějí stát pěstouny, poručníky, osvojiteli

 • Biologické rodiny, tzn. původní rodiny dětí v náhradní rodinné péči

Pozn. Všichni výše jmenovaní vyjma biologických rodin musí mít trvalý pobyt na území Ústeckého kraje nebo dalších měst dle pověření

 • Všechny děti, které se na organizaci obrátí s žádostí o pomoc.

CÍLE

Zvýšit informovanost rodičů o NRP v oblastech:

 • potřeby dítěte

 • specifika NRP

 • rizika NRP

 • prevence selhání NRP

Zvýšit kompetence rodičů:

 • zlepšit schopnost reagovat na náročné nebo krizové situace

 • snížit riziko selhání

 • zlepšit samostatnost při řešení různých situací

Poskytnout bezpečné zázemí náhradním rodičům

 • nerestriktivní (kontrola a kritika), ale podpůrné prostředí, kde najdou pomoc, vedení a podporu

Posílit pocit sounáležitosti

 • komunikace, výměna informací mezi rodinami

Podpořit dítě v NRP při hledání své identity (uvědomění si sebe sama)

Podpořit dítě v NRP při vyrovnání se s jiným společenským statusem

Rozvíjet potenciál dítěte

Pomoc dítěti při překonání sociálního znevýhodnění:

 • začlenění do kolektivu

 • rozvoj schopností a zanedbaných návyků

 • zmírnění výukových potíží

 • zmírnění výchovných potíží

Děkujeme BK SLAVOJ Litoměřice za možnost uspořádání akce a děkujeme Všem, kdo se zúčastní a podpoří Centrum pro náhradní rodinnou péči, o.p.s.

Přejeme Vám krásné vánoční svátky a vše nejlepší v novém roce 2019!