Basty podpořil Slavoj ve školách


Ve dnech 15. ledna až 17. ledna navštěvují naši trenéři základní školy na Litoměřicku a seznamují děti společně s maskotem Bastym Český basketbals basketbalem.

V pondělí jsme navštívili společně s Michalem Šotnarem, naše dlouhodobě výborně spolupracující školy ZŠ Masarykova a ZŠ U Stadionu. K tomu jsme zajeli do nedalekých Brozan a Doksan, kde jsme navštívili děti, kteří žijí na menších obcích poblíž Litoměřic.

V úterý se vydal Basty do škol v Třebenicích a Terezíně a následně navázal spolupráci v litoměřických školách. Nejprve jsme zavítali na ,,Boženu,, a poté na,,Linqu" . Ve středu nás čeká návštěva základních škol v Lovosicích, Ploskovicích a vše uzavřeme na další dlouhodobě spolupracují škole ZŠ Havlíčkova.

,,Celkově se nám podařilo a podaří oslovit přibližně 800 dětí z prvního stupně základních škol. Primárním cílem akce je děti seznámit s basketbalem a nabídnout dětem odpolední smysluplnou aktivitu. V dnešní době, kdy se sportu věnuje čím dál tím méně dětí se snažíme aktivně děti dostat k pohybu. Na trénincích se jim snažíme dát kromě základních návyků basketbalu i základní pohybovou průpravu. Díky tomu se pak mohou uplatnit i v jiných sportech než v basketbalu. Samozřejmě by jsme rádi, aby každé dítě, které přijde k nám do klubu u basketbalu zůstalo, ale pokud využije nabitou pohybovou gramotnost v jiném sportovním odvětví, splnilo vše svůj účel. Díky podpoře města Litoměřice a Ústeckého kraje máme prostředky, které využíváme právě na aktivity nejmenších dětí ve městě a v okolí. Díky tomu jsou tréninky dětí, kteří začínají s basketbalem zcela zdarma a nezatěžují tak rodinný rozpočet. Doufáme, že se nám tento trend podaří udržet i přes narůstající počet potřebných hodin v hale U Stadionu a Sokolovně u Jiráskových sadů udržet. Chtěl bych poděkovat všem ředitelům, učitelům a paním učitelkám, že nám dovolili navštívit jejich školu a aktivně nám pomohli s projektem Basketbal do škol"

Seznam navštívených škol

Masarykova základní škola Litoměřice Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4 7. ZŠ Havlíčkova, Litoměřice Základní škola Boženy Němcové Lingua Universal Litoměřice ZŠ Terezín ZŠ Brozany ZŠ Třebenice ZŠ Ploskovice ZŠ A.Baráka Lovosice