Příspěvky a lékařské prohlídky


Prosíme všechny členy o zaplacení členských příspěvků do konce září na účet 107-3254880267/0100. Platba může být zaplacena opět na dvě části. První do konce září, druhá do konce ledna. Dále je pak povinnost každého dítěte mít zdravotní prohlídku od lékaře. SCM (U17+U19) má tyto prohlídky zajištěné u MUDr Rolce v Ústí nad Labem.

Výše příspěvků

Muži B - 3000 Kč

Muži C - 2000 Kč

U19, U17, U15,U14 - 4000 Kč

U13, U12 - 3000 Kč

U11 - 2000 Kč

Ženy A - 2000 Kč

Dívky U14,U13,U12 - 3000 Kč

Dívky U11 - 2000 Kč

Hráči a hráčky, kteří v klubu působí jako trenéři příspěvky neplatí.

Trenéři platí příspěvky 50% z celkové částky za své děti působících v klubu jako hráči