Vyjádření klubu k situaci mezi Slavoj a Slovanem Litoměřice

Vážení přátelé litoměřického basketbalu,

v našem městě působí vedle sebe dva basketbalové kluby, Slavoj BK Litoměřice – chlapecký klub a Slovan Litoměřice – dívčí klub. Předseda Slovanu Litoměřice David Matuška oslovil dne 24.6.2019 předsedu našeho klubu Josefa Mayera s návrhem, aby postupně, nejlépe v průběhu jednoho roku, došlo k integraci obou klubů. Jak si představoval David Matuška průběh integrace, nám nebylo vysvětleno. Jelikož by se jednalo o docela závažný strategický návrh, bylo jej třeba řešit cestou výborů obou klubů. Kdo a jak se rozhodoval ve Slovanu Litoměřice dodnes netušíme. Náš výbor se téhož dne na svém jednání rozhodl nepřijmout návrh Davida Matušky k integraci obou klubů, vzhledem k jeho dlouhodobému nepřijatelnému způsobu vystupování vůči našemu klubu. O vnitřním chodu Slovanu jsme neměli žádné informace.

Dne 28.6. 2019 byl neočekávaně pozván výbor Slavoje na jednání skupinou nespokojených rodičů dívek ve Slovanu Litoměřice do haly 6. ZŠ. Obsah jednání nám nebyl znám. Zástupci rodičů nás na tomto jednání spontánně informovali o stávajících poměrech ve Slovanu Litoměřice, o způsobech komunikace a řízení klubu Davidem Matuškou. Jednání se taktéž účastnil Martin Lepší, v té době ještě člen výboru Slovanu, který zde zastupoval svou dceru. Závěrem jednání nás rodiče požádali, abychom cestou našeho klubu Slavoj BK převzali sportovní a organizační péči o jejich dívky od začátku sezóny 2019/2020. Popravdě jsme na tuto eventualitu nebyli připraveni. Dívčí a chlapecký basketbal se značně liší, naši trenéři nejsou pro trénink dívek připravováni, klub neměl pro dívky vytvořenu žádnou materiální ani personální základnu, nedisponoval dalšími tréninkovými plochami, kterých je už nyní kapacitní nedostatek. Rozpočet našeho klubu je vždy připraven pouze pro jasně daný počet hráčů ve všech kategoriích chlapeckých soutěží. Pokud by se začala stavět v klubu dívčí soutěžní pyramida, začíná přípravkou dívek, kterou jsme na přání rodičů zahájili v sezóně 2018/2019. Závěrem jsme požádali Martina Lepšího, člena výboru Slovanu, který nedostal od Davida Matušky žádné informace k zamýšlené integraci, aby bezprostředně po jednání odjel za Davidem Matuškou a informoval jej podrobně o závěrech jednání s rodiči dívek, což ihned provedl. Následně ukončil svou činnost člena výboru Slovanu Litoměřice.

Dne 1.7.2019 došlo k další schůzce Davida Matušky a Josef Mayera, na které mu bylo sděleno, že pokud by mělo dojít k jakési formě integrace obou klubů, přistoupí k ní Slavoj BK pouze za podmínky, že David Matuška, jeho manželka a dvě dcery, trenérky, ve Slovanu Litoměřice ukončí svou činnost. Zároveň jej náš předseda Josef Mayer vyzval, aby se s rodiči sešel, vyslechl si jejich názory na svou činnost a činnost manželky a dvou dcer. To však David Matuška neučinil s tím, že to provede po své červencové dovolené. Protože to ani po dovolené neučinil, vyzvali jej k jednání rodiče dívek. Na jednání se nedostavil, poslal na něj hlavního trenéra Martina Chmela, který byl podle svých slov vzniklou situací značně zaskočen a ihned informoval Davida Matušku o jednání s rodiči a vyzval jej k řešení celé situace. Vzhledem k tomu, že se nic dalšího neudálo, sepsali rodiče dívek souhrn důvodů, proč již nechtějí dále v klubu Slovan Litoměřice pokračovat ve sportovní činnosti a pod tento souhrn se podepsali i s vědomím toho, že dívky nemohou jeden rok hrát, mohou pouze trénovat a předali jej Davidu Matuškovi. Další eventualitou bylo úplné ukončení činnosti dívek. To však náš klub nechtěl dopustit, proto jsme se rozhodli převzít tyto dívky do našeho klubu. Ze dne na den jsme museli vytvořit dívčí a ženskou základnu, která již nyní čítá včetně dospělých žen 47 basketbalistek a postupně se dále navyšuje. Pro tyto hráčky jsme museli přijmout dva další placené trenéry, nakoupili jsme sportovní vybavení , zajistili jsme další tréninkové prostory, sjednáváme jim přátelská utkání, platíme jim rozhodčí . To vše nás bude stát v průběhu nadcházející sezóny další neočekávané náklady ve statisících korun.

Z uvedeného plyne, že Slavoj BK Litoměřice byl až do dnešního dne v pasivní pozici, řešil pouze vznikající situace ke stabilizaci určité části dívčí a ženské základny. Vzhledem k tomu, že David Matuška vystupuje neustále v roli ukřivděné a poškozované osoby a šíři o našem klubu a jeho vedení nejen po našem městě nepravdivé informace o naší činnosti, dáváme po třech měsících veřejnosti sportovní i nesportovní ucelenou informaci o skutečném stavu věci. Nedisponujeme žádnými informacemi o vnitřním chodu Slovanu Litoměřice, žádným způsobem do jeho činnosti nezasahujeme.

Níže přikládáme ještě dokument, který předali rodiče Davidovi Matuškovi: