Honza Dvořáček pomáhal vzdělávat trenéry mládeže !!!


Milena Moulisová, Milan Horák, Jan Dvořáček, Verča Wiednerová a Tomáš Kaprálek diskutovali nad tématem Všeobecná a specifická příprava u dětí.

Komentář vedoucí diskuze Mileny Moulisové: Vše “běželo” bez problémů a já věřím, že jsme dali trenérům dětí informace, podněty a inspiraci, která je třeba naťukla o tématu alespoň popřemýšlet. Pokud se podařilo někoho “nakopnout” k novému přístupu a někoho to jen ujistilo, že jde správným směrem, pak to mělo smysl! 2 webináře - 75 + 83 trenérů dětí Téma: Všeobecná a specifická příprava Jinými slovy: - nutnost zapojování všestranné přípravy do tréninku dětí - cílení na hlavu, tělo i srdce dítěte - respekt k vývojovým fázím a k individuální vyspělosti - growth and fixed mind - ..........