72_20230616_124755.jpeg

Přes 200 dětí v pohybu!

Sportování mateřských škol se povedlo na výbornou a my jsme se těšili rekordní účasti!

Jako každý rok jsme i letos ve spolupráci s litoměřickými Lvicemi uspořádali sportovní dopoledne pro děti mateřských škol. Do akce se zapojilo 12 školek a ve dvou vlnách jsme protočili přes 200 dětí!

Na šesti stanovištích děti plnily pohybové úkoly. Driblink, střelba na koš, rychlostní soutěže, hry na rozvoj spolupráce a komunikace a mnoho dalšího bylo náplní našeho sportovního dopoledne.

"Cílem akce bylo dětem poskytnout možné zpestření jejich předškolní přípravy, nadchnout je pohybovými aktivitami a samozřejmě dát o sobě vědět. Věříme, že si to všichni přítomní, jak děti, učitelky tak i trenéři moc užili a že nám tato akce přinese spoustu dalších nadšených dětí, lačných po sportování v našem klubu!" Říká šéftrenér SCM Jan Dvořáček.