SNCZ - Basketball

Basketbal spojuje školy v Sasku a Česku - projekt podporovaný evropskou uniíSlavoj BK Litoměřice se v roce 2019 stal členem česko-německého projektu podporovaného evropskou unií. Cílem této aliance bylo nejen propojení kvalitních příhraničních basketbalových klubů a posílení tak vztahů těchto přilehlých organizací, ale také - a to především - rozvoj a posílení kvalifikace zapojených trenérů, kteří své nabité znalosti a zkušenosti přenášejí do výchovně vzdělávacího procesu svých klubů.

Mezi projektové partnery řadíme: Lead partner: Dresden Titans e.V., Basketbalový klub Ústí nad Labem z.s., Slavoj BK Litoměřice z.s., Basketball Club Dresden e.V., Schola Ludus Tschechisch-deutscher Bildungsverein e.V.

Celková finanční podpora projektu je 894.888,22 €

V rámci tohoto projektu proběhly turnaje napříč všemi věkovými kategoriemi, kempy, soustředění, školení nebo také návštěvy tréninků spolupracujících klubů.

Po uplynutí tříletého období, ve kterém jsme se s dalšími kluby podíleli na aktivitách spojených s projektem, jsme se rozhodli pro podání žádosti o poskytnutí financování na další ambiciózní projekt na období 2023 - 2026. Žádost nám byla schválena a náš klub se i pro další tříleté období může zapojit do dalšího fungování projektu a rozvoje příhraniční spolupráce. Tentokrát jsme do činnosti zapojili vybrané základní a střední školy. Cílem tohoto aktuálně rozběhlého projektu s názvem "Basketball spojuje školy v Sasku a Česku" jsou nejen turnaje, kempy či soustředění organizované jedním ze spolupracujících klubů, ale také výrazné zapojení žáků oslovených základních a středních škol (celkem 10 zapojených škol). V průběhu celého školního roku se tak pořádají tzv. "akční dny", při kterých se setkají děti z českých i německých škol a v průběhu celého dne je pak pro ně připraven bohatý socio-kulturní, vzdělávací a také sportovní program.

Další informace a videa týkající se ně

kterých události můžete sledovat zde: SNCZ - Official Websites nebo přímo na webových stránkách projektu: https://www.sn-cz2027.eu