Členské příspěvky

V sezóně 2022/23 je výše příspěvků následující:

Muži C....................2 000 Kč

Muži B....................5 000 Kč

U19 ………...............7 500 Kč

U17 - U14 .…..........6 800 Kč

U13 - U12…….........5 600 Kč

U11 ………................4 000 Kč

Mini Basket............2 800 Kč

Baby Basket ….......2 000 Kč

Příspěvky lze uhradit najednou nebo ve dvou splátkách. První polovinu nejdéle do 31.10. 2022, druhou polovinu do 31.1. 2023. Platbu lze uhradit POUZE přes konto člena v systému EOS s příslušným variabilním symbolem! V případě potřeb kontaktujte vedení klubu.