21_20220405_092404.jpg

Seminář v Litoměřicích se těšil bohaté účasti!

Dynamika míče

V pondělí 4.4. v Litoměřicích proběhl seminář pro trenéry basketbalu. Název semináře dynamika míče se odrážel nejen v samotném obsahu, ale také ve způsobu organizace této akce. Trenéři Holešovský, Chmel a Dvořáček ve vzájemně provázaných výstupech účastníkům prezentovali, co si zrovna oni pod zmíněným pojmem představují. Kromě jiného se například dotkli práce nohou při uvolňování hráče s míčem, využívání nedriblující ruky při hře jeden na jednoho, hledání tzv. přihrávkových oken nebo třeba způsoby "vyhození" míče z vnitřního území a následné využívání extra přihrávky. Potěšující byla také velice hojná účast, která byla tvořena bezmála 120 trenéry nejen z přilehlých, ale také ze vzdálenějších klubů (Nymburk, Klatovy apod.)